Patinoar Braila - Adresa

Patinoar Braila - Program

Patinoar Braila - Posteaza pozele tale

Termeni si conditii de utilizare


1. Acceptul dumneavoastra

Utiliz??nd si/sau vizitand acest website ACCEPTAŢI AUTOMAT TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI.

2. Website-ul PARINOARUL BRAILA
Termenii şi condiţiile sunt aplicabile ??n cazul tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv utilizatorii care contribuie cu materiale foto/video, informaţii sau alte materiale şi servicii pe site. Acest site poate conţine linkuri spre alte  site-uri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Patinoarului Braila. Patinoarul Braila nu are control şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt site. Prin utilizarea acestui site dumneavoastră  absolviţi ??n mod explicit Patinoarul Braila de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs a unui alt site. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi termenii şi condiţiile pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitaţi, atunci c??nd părăsiţi site-ul nostru.

3. Accesul la website
A. Patinoarul Braila va garantează permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor Termeni de folosire: (i) site-ul se va utiliza doar ??n interes personal şi non-comercial; (ii) nu veţi copia sau distribui nici o parte din acest site ??n nici un fel de mediu, fără a obţine ??n prealabil o autorizaţie scrisă de la administratorul site-ului; (iii) nu veţi altera sau modifica nici o parte din acest site ??n afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul ??n care a fost creat; (iv) veţi respecta termenii şi condiţiile acestui site.

B. Sunteţi de acord să nu folosiţi nici un sistem automat, care accesează site-ul ??ntr-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului Patinoarul Braila intr-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenţie.

4. Drepturile de proprietate intelectuala
Conţinutul acestui site vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informaţional şi pentru uz personal, si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, v??ndut, licenţiat cu alte scopuri şi fără a avea ??n prealabil un consimţăm??nt scris al titularilor drepturilor de  proprietate.
PATINOARUL BRAILA ??şi rezervă toate drepturile pentru acest site şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord a nu vă angaja ??n utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terţe părţi, ??n interes comercial.
Dacă downloadaţi sau printaţi o copie a conţinutului pentru uz personal, trebuie să deţineţi toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conţinutului. Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi şi interferaţi ??n vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricţionează utilizarea, copierea unui conţinut sau elemente care ??ntăresc limitele de utilizare a siteului sau a conţinutului acestuia.

5. Postarea informatiilor de către utilizatori
A. Site-ul Patinoarul Braila permite sau va permite ??n viitor postarea de poze/clipuri video sau alte materiale de către dvs sau de către alţi utilizatori; Este de ??nţeles faptul că, indiferent dacă materialele postate sunt sau nu publicate, Patinoarul Braila nu garantează confidenţialitatea materialelor.

B. Veţi fi singurul răspunzător de materialele pe care le postaţi şi de consecinţa postării sau publicării lor. Atunci c??nd postaţi materiale, afirmaţi, susţineţi şi garantaţi că: (i) deţineţi sau aţi obţinut licenţa, drepturile, consimţăm??ntul sau permisiunea de a include, utiliza si distribui materialul pe site si pe orice canale media; ??n acelaşi timp autorizaţi Patinoarul Braila ??n utilizarea tuturor si oricaror patente, mărci ??nregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate, toate acestea incorporate in sau aflate in legatura cu materialele postate,  ??n scopul includerii, utilizarii sub orice forma, prelucrarii si distribuirii materialelor pe site si pe orice canale media, conform celor prevazute in acesti Termeni si conditii de utilizare. (ii) deţineţi consimţăm??ntul scris şi/sau permisiunea din partea fiecărei persoane identificabilă ??n materialele postate pe site de a apărea pe site si pe orice canale media, ??n condiţiile şi limitele prevazute in acesti Termeni si conditii de utilizare . Mai exact, deţineţi toate drepturile de autor pentru materialul postat.  Post??nd materialul pe site, acordati catre Patinoarul Braila o licenţă (in sensul cesionarii drepturilor patrimoniale de autor, potrivit legislatiei aplicabile) neexclusivă, cu titlu gratuit, irevocabila, nelimitata in timp si teritorial   prin care transmiteti catre Patinoarul Braila toate drepturile de autor asupra materialului postat, inclusiv  utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, inchirierea, imprumutul, comunicarea publica, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părţi din material ??n orice format media şi prin orice canale media, precum si realizarea de opere derivate. De asemenea, postand materialul pe acest site, acordati Patinoarului Braila dreptul de a transfera in orice mod catre un radiodifuzor licenta acordata Patinoarului Braila prin acesti Termeni si Conditii de utilizare.

C. In legătură cu materialele postate, sunteţi de asemenea de acord:
(1) să nu postaţi materiale care sunt protejate de drepturile de autor, sau alte drepturi de proprietate ale unei terţe persoane, incluzănd drepturile la intimitate şi publicitate, dec??t dacă sunteţi proprietarul acestor materiale sau aveţi consimtamantul proprietarului sau autorului de drept de a posta materialul şi de a acorda licenţa catre Patinoarul Braila in conditiile prevazute la punctual 5B. de mai sus;
(2) să nu publicaţi elemente care ar putea dăuna site-ului Patinoarul Braila sau unei terţe persoane;
(3) să nu postaţi materiale obscene, defăimătoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire, care să instige la ură, materiale ofensive la adresa rasei sau etniei, materiale care să violeze vreo lege sau să fie nepotrivită ??n vreun fel;
(4) ca Patinoarul Braila să marcheze ca "neadecvat persoanelor sub 18 ani" fişierele considerate neadecvate pentru a fi vizualizate de către minori şi să le ??nlăture de pe site după maximum 7 zile de la postare
(5) să nu postaţi materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale;
(6) impersonalizare;
(7) Patinoarul Braila nu garanteaza gazduirea pe perioada nelimitata a materialelor postate de dumneavoastra.

D. ??n particular, dacă sunteţi proprietarul unui drept de autor şi consideraţi că vreun utilizator v-a ??ncălcat dreptul de proprietate, puteţi trimite  o notificare administratorului, alături de următoarele elemente:
(1) O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate spre deţinerea dreptului de autor care este ??ncălcat;
(2) Identificarea elementului cu drept de autor ce se pretinde a fi ??ncălcat sau o listă cu elementele ce se consideră a fi ??ncălcate
(3) Identificarea materialului care se consideră a fi ??ncălcat sau a fi subiectul activităţii de ??ncălcare şi care se doreşte a fi ??nlăturat sau blocat accesul utilizatorului pe site
(4) Informaţie rezonabil suficientă din punct de vedere cantitativ, pentru a permite o contactare  ulterioară din partea siteului – adresă, număr de telefon sau email
(5) Dovada  conform căreia sunteţi ??ndreptăţit să acţionaţi ??n calitate de proprietar al materialului.

E. Sunteţi conştient că ??n timpul utilizării site-ului vă expuneţi la materiale postate dintr-o varietate de surse şi că Patinoarul Braila nu este răspunzător de acurateţea, utilitatea, siguranţa materialelor sau gradului ??n care acestea respectă drepturile de proprietate.
De asemenea conştientizaţi faptul că vă expuneţi la materiale care pot fi  ofensive, indecente, respingătoare şi sunteţi de acord să renunţaţi, la orice drepturi legale sau despagubiri pe care le  le-aţi putea pretinde de la Patinoarul Braila, şi sunteţi de acord să ??i ??nvestiţi şi să mentineti Patinoarul Braila, pe proprietarii/operatorii, afiliaţii şi/sau licenţatorii acestuia cu imunitate completă ??n măsura permisă de lege privind toate aspectele legate de utilizarea siteului.

F. Patinoarul Braila vă permite accesul la materiale doar pentru a fi folosite ??n scop personal şi non-comercial.

6. Declaraţie de garantie
Sunteţi de acord ca prin utilizarea siteului Patinoarul Braila să vă asumaţi orice risc.
In măsura permisă de lege, Patinoarul Braila,  directorii, angajaţii şi agenţii săi  declară toate garanţiile, exprese sau implicite, ??n legătură cu websiteul şi folosinţa dvs a acestuia. Patinoarul Braila nu oferă nici o garanţie sau reprezentare vizavi de acurateţea sau de cat de complet este conţinutul acestui site şi nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru orice (i) erori, greşeli, sau lipsă de acurateţe a conţinutului, (ii) vătămare corporală sau a proprietăţii, de orice natură, rezultand prin accesul dvs la siteul şi serviciile noastre, (iii) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor noastre securizate şi/sau orice şi toate date personale şi/sau informaţii financiare stocate ??n acesta, (iv) orice ??ntrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către siteul nostru, (v) orice erori, viruşi, cai troieni, sau de genul cărora pot fi transmise către sau prin siteul nostru de către o parte terţă şi/sau orice erori sau omisiuni ??n orice conţinut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin email, sau oricum altfel făcut disponibil prin siteul Patinoarul Braila. Patinoarul Braila nu garantează şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru orice produs sau serviciu publicat sau oferit de către o parte terţă prin site-ul Patinoarul Braila sau orice site cu hiperlink sau apărut ??n orice banner sau alt fel de publicitate, şi Patinoarul Braila nu va fi parte la sau ??n orice alt fel responsabil pentru monitorizarea oricăror tranzacţii dintre dvs şi o parte terţă oferitoare de produse sau servicii. In ceea ce priveşte cumpărarea oricărui produs sau serviciu prin orice modalitate ar trebui să vă folositi buna dvs judecată şi să o exercitaţi  cu atenţie atunci cand este cazul.

7. Limitarea raspunderii
In nici un caz Patinoarul Braila, directorii, angajaţii sau agenţii săi nu vor fi pasibili faţă de dvs pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale punitive sau de consecinţă ce rezultă din orice (i) erori, greşeli, sau lipsă de acurateşe a conţinutului, (ii) vătămare corporală sau a proprietăţii, de orice natură, rezultand prin accesul dvs la siteul şi serviciile noastre, (iii) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor noastre securizate şi/sau orice şi toate date personale şi/sau informaţii financiare stocate ??n acesta, (iv) orice ??ntrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către siteul nostru, (v) orice erori, viruşi, cai troieni, sau de genul cărora pot fi transmise către sau prin siteul nostru de către o parte terţă şi/sau orice erori sau omisiuni ??n orice conţinut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin email, sau oricum altfel făcut disponibil prin siteul Patinoarul Braila, sau fie că se bazează pe garaţie, contract, sau orice alte modalitati legale, sau in cazul in care compania este sau nu conştientă de posibilitatea unor asemenea daune. această limitare a raspunderii se va aplica in măsură permisă de lege ??n jurusdicţia aplicabilă. Aţi luat la cunoştinţă cu specificitate că Patinoarul Braila nu va fi pasibil pentru postările utilizatorilor sau de comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al oricărei terţe părţi şi că riscul de daune din partea acestora ăl suportaţi doar dvs.
Site-ul este controlat şi oferit de către Patinoarul Braiula cu facilităţile sale din Romania. Patinoarul Braila nu afirma că site-ul este potrivit sau disponibil pentru folosinţă ??n alte locaţii. Cei ce accesează sau folosesc site-ul Patinoarul Braila din alte jurisdicţii, sunt responsabili faţă de legea locală.
In cazul incalcarii garantiilor mentinate la punctele 5 si 6 de mai sus, veti despagubi integral Patinoarul Braila pentru oricare si toate actiunile, pretentiile, cererile, costurile directe, taxele, procedurile si cheltuielile, in final stabilite printr-un ordin/decizie a instantei in sarcina Patinoarului Braila, care rezulta din sau in legatura cu sau suportate datorita incalcarii sau presupusei incalcari a acestor drepturi prin utilizarea de catre Patinoarul Braila a oricaror informatii sau materiale postate potrivit acestor Termeni si conditii de utilizare.

8. Excepţii de la penalităţi
Sunteţi de acord să apăraţi, să exceptaţi de la penalităţi şi să ţineţi Patinoarul Braila, firma mamă, ofiţerii, directorii, angajaţii şi agenţii nevinovaţi de şi ??mpotriva oricăror şi tuturor  daunelor obligaţiilor, pierderilor, pasibilităţilor, costurilor sau datoriilor cererilor (incluzand dar nelimitandu-se la onorariile avocaţilor) izvorand din: (i) folosinţa şi accesul dvs la siteul Patinoarul Braila, (ii) violarea din partea dvs a oricăror Termeni din aceşti termini de serviciu (iii) violarea de către dvs a oricăror drepturi a unei părţi terţe incluzand fără limitare orice drept de proprietate intelectuală, proprietate, sau provat; sau (iv) orice susţinere că una dintre postările utilizatorilor a cauzat daune unei terţe părţi. Această obligaţie de apărare şi excepţii de la penalităţi vor completa aceşti Termeni de Serviciu şi folosinţa dvs a siteului Patinoarul Braila.